POLYMER (ACRYLIC) DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP GIẤY

Sản phẩm Polymer của chúng tôi phù hợp với nhiều loại giấy khác nhau trong ngành sản xuất giấy.
  •  Sử dụng polymer (acrylic dạng nguyên sinh) như một chất phản ứng duy trì là rất quan trọng để đảm bảo rằng sự duy trì các sợi và chất độn là đủ cao để đạt được thông lượng thiết kế và đảm bảo sử dụng nước tối ưu.
  •  Dãy sản phẩm Polymer của chúng tôi được phát triển chuyên biệt để sử dụng như một hệ thống chất phản ứng duy trì duy nhất. Chúng cũng được dùng kết hợp với một loại khoáng chất hoặc chất keo tụ hữu cơ hoặc trong một hệ thống xử lý cùng với một vi phân tử.
  • Dãy sản phẩm Polymer được sử dụng trong sản xuất giấy, các polyamine và polyadmac được sử dụng chung cho các ứng dụng sau đây:

·        Kết hợp với một sự duy trì anion cung cấp điện tích cation để cho phép hệ thống sản phẩm kép này hoạt động chính xác.
·        Để trung hòa điện tích thành anion trong các mạch nước.
·        Vì  chỉnh các tác nhân do đó kiểm soát được “Độ nhớt” trong lớp phủ giấy hỏng.
·        Cùng với kích cỡ AKD và ASA để nâng cao tỷ lệ lưu hóa.
  • Đối với việc xử lý nước trắng và nước thải từ quá trình sản xuất giấy thì dãy sản phẩm polymer cation và Polymer Anion được dùng xử lý rất hiệu quả. Thông thường thì hệ thống xử lý hóa lý tối ưu sẽ liên quan đến việc sử dụng chất keo tụ kết hợp với chất tạo bông để đạt được kết quả mong muốn cho quá trình tạo bông hoặc quá trình tuyển nổi.
  • Sử dụng Polyaluminium Chloride PAC là một chất trợ keo tụ cũng được dùng rất phổ biến trong xử lý nước thải và nước trắng.
  • Sau giai đoạn tạo bông hoặc tuyển nổi, quá trình tiếp theo thông thường là quá trình khử nước bùn thải và tại đây Polymer cation được sử dụng.
Ứng dụng khác của Polymer trong sản xuất giấy:
  • Chất cố định màu Anion:
Các tác nhân loại cố định dicyandiamide cation có thể được sử dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ thuốc nhuộm anion phải được cố định vào các sợi.
  • Chất hỗ trợ hình thành trong sản xuất khăn giấy:
Phát tán sợi tuyệt vời trong sự hình thành của mạng lưới dính ướt trong sản xuất khăn giấy.