SODIUM BICARBONATE (NaHCO3) 99%Tên sản phẩm: Sodium Bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3)
1. Thành phần: SODIUM BICARBONATE (NaHCO3) 99%
2. Tính chất: dạng bột trắng mịn, tan tốt, lạnh khi hòa nước, không để lại cặn, dễ hút ẩm.
3. Quy cách: 25 kg/bao.
4. Ứng dụng:
* Sản phẩm hàng đầu cho tăng kiềm ao nuôi nhanh, giúp tôm cứng vỏ; ổn định pH nước ao.
* Phụ gia thức ăn chăn nuôi...
* Dùng tăng kiềm trong xử lý nước.
* Phụ gia ngành phân bón.