POLYMER - POLYACRYLAMIDE (PAM)

I.Tổng Quan:
●Polyacrylamide (PAM) là polymer tuyến tính hòa tan trong nước, được sử dụng rộng rãi nhất trong xử lý nước, giấy, dầu khí, than, khai thác mỏ và luyện kim, địa chất, dệt may, xây dựng và các ngành công nghiệp khác.
Polyacrylamide được xử dụng trong bốn ngành công nghiệp lớn như: dầu  mỏ, xử lý nước, chế biến khoáng sản và than đá rửa, giấy.
Non-ion Polyacrylamide(NPAM): 
Sử dụng trong xử lý nước thải, khi các hệ thống xử lý nước thải có tính axit mạnh, việc sử dụng polyacrylamide không ion sẽ thích hợp hơn. Vì non-ion PAM hấp thụ các hạt lơ lửng trong nước thải sẽ tốt hơn cho kết quả tốt nhất trong xử lý nước. Ngoài ra Non-ion PAM còn là chất phụ gia ngành công nghiệp dệt may hoặc là chất giữ ẩm cho môi trường đất rất tốt.

Cationic polyacrylamide(CPAM):

Mục đích: dùng cho máy ép bùn hoặc nước thải có nhiều chất rắn lơ lửng(SS) sẽ rất tốt. Tách các chất rắn hoà tan trong nước thải làm nước trong. CPAM này xử dụng trong môi trường axit hay kiềm trung bình cho thấy kết quả là vô cùng hiệu quả. Các ngành công nghiệp nên sử dụng CPAM: nước thải nhà máy bia rượu, nước thải nhà máy xử lý nước thải, nước thải nhà máy sản xuất bột ngọt, nước thải nước thải nhà máy đường, nước thải của các lò giết mổ, nước thải nhà máy nước giải khát, nước thải của nhà máy in nhuộm vải . Sử dụng trong ngành dầu mỏ : như một tác nhân bôi trơn và keo tụ khoáng chất trong lòng đất, là chất làm đặc trong sản xuất dầu mỏ. Sản xuất giấy: CPAM như là một chất phụ trợ hòa tan trong nước nhằm nâng cao, hỗ trợ bộ lọc và hiệu quả có thể cải thiện độ dai của giấy. Đồng thời, sản phẩm là một chất phân tán hiệu quả.

Anion polyacrylamide(APAM):

Ngành sử dụng APAM: ngành nước thải có giá trị pH nước thải là trung tính hoặc kiềm như : nước thải nhà máy sản xuất sắt-thép, xi mạ , nước thải luyện kim, than ... sẽ cho kết quả tốt nhất. Ngoài ra, APAM còn xử lý nước cấp từ sông, trầm tích và khoáng chất và nước thải có độ đục cao, lọc sau khi mưa. Sự dụng trong thu hồi tinh bột, nguyên phụ liệu kết dính trong ngành thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Nhà máy  cồn - rượu có thể xử dụng APAM để tái chế nguyên liệu.

* Ứng dụng chính

PAM là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải…

1. Trong quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…)

2. Công nghiệp hoá chất vô cơ

3. Công nghiệp khai thác kim loại

4. Cặn bùn sét

5. Lọc axít

6. Công nghiệp giấy