POLYMER CATION SPECFLOC C1492, C1494, C1498


- Xuất xứ : Anh Quốc, - Chuyên dùng cho máy ép bùn băng tải


- Phù hợp với tất cả các loại nước thải, bùn thải: KCN, ngành thực phẩm, chế biến thuỷ sản, thức ăn gia súc, chăn nuôi, dệt nhộm, ngành giấy, luyện kim,v.v...
- Liều lượng xử dụng thấp nhưng hiệu quả cao : 10ppm -> 15ppm
Kinh tế - sử dụng liều lượng thấp
Hoạt động trong môi trường acid cũng như bazơ; Không làm thay đổi giá trị pH
Loại bỏ hoặc giảm bớt việc sử dụng muối vô cơ
Hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn
Dễ hòa tan trong nước
Sản phẩm dạng bột, cần ít diện tích kho trữ