POLYMER NUOERFLOC (CHINA)

- Xuất Xứ : Nuoerfloc - Trung Quốc
- Quy cách : bao 25 kg
- Hàng được bảo đảm chất lượng. Sản xuất theo tiêu chuẩn KEMIRA .
- Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí khi xử dụng polymer của chúng tôi. Giá chỉ bằng 1/2-1/3 so với hàng Polymer của Châu Âu khi xử dụng Polymer Nuoerfloc.
- Phù hợp với các loại nước thải công nghiệp và nước thải hữu cơ.