LƯU HUỲNH VẢY (Sulfur)

Dùng cho ngành cao su, mía đường, phân bón và sản xuất LAS (chất tẩy rửa).
Xuất xứ: Singapore, Việt Nam.

Chất lượng của S có yêu cầu về chất lượng như sau:

1. Cảm quan: Có màu vàng sáng (Appearance Light Yellow)
2. Hàm lượng S tự do (Free Sulphur) : min 99.8%
3. Hàm lượng H2S04, max 0.03%
4. Hàm lượng tro (Ash): max 0.03%
5. Hàm lượng ẩm (Moisture): max 0.05%


Khối lượng : 25kg /bao